Trang chủ > Sự Kiện > Trao Giải Đua Top Master đợt 2

Trao Giải Đua Top Master đợt 2

15-03-2024
# Nhân vật Level Master Relife / Reset Thời gian Up Level Master cuối
Bambo 300 49
BatcanDoi 300 49
Noo1 300 49

 

Đã trao vào hòm đồ chung và tài khoản