Trang chủ > Hướng Dẫn > Hướng dẫn làm nhiệm vụ I, II, III

Hướng dẫn làm nhiệm vụ I, II, III

21-01-2024

HƯỚNG DẪN LÀM NHIỆM VỤ I – II – III

Một khi đã đạt được cấp độ cần thiết, bạn sẽ có cơ hội để thăng cấp. Lần thăng cấp này sẽ thay đổi danh hiệu của bạn cũng như tạo cho bạn năng lực để sử dụng nhiều loại vũ khí mạnh. Đây cũng là dịp để chứng tỏ khả năng của bạn cho lần thực hiện nhiệm vụ “Thân phận anh hùng” trong tương lai.

NHIỆM VỤ THĂNG CẤP I – CẤP ĐỘ 150

(Dành cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ, Thuật Sĩ)

 • Cấp độ tối thiểu dành cho Chiến Binh, Phù Thủy, Tiên Nữ và Thuật Sĩ để thực hiện nhiệm vụ là 150
 • Người chơi phải đến gặp và nói chuyện với NPC Sevina (183, 31) tại Davias để nhận nhiệm vụ

 • Nhiệm vụ được chia thành 2 giai đoạn. Nhân vật phải hoàn tất cả 2 giai đoạn mới được thăng cấp:


– Giai đoạn 1:
+ Yêu cầu nhân vật đi tìm Cuốn Sách Đế Vương và phí tổn 1 triệu zen
+ Có thể tìm thấy Cuốn Sách Đế Vương bằng cách hạ gục quái vật ở Lost Tower, Atlans.
+ Sau khi tìm thấy Cuốn Sách Đế Vương, nhân vật phải quay về gặp Sevina để trao nó cho cô ta và nhận 10 điểm thưởng rồi nhận nhiệm vụ giai đoạn 2.

– Giai đoạn 2:
Phần 2 của nhiệm vụ yêu cầu nhân vật tìm các món đồ tùy thuộc vào chủng tộc:
+ Chiến Binh tìm Thanh gươm gãy
+ Phù Thủy tìm Linh hồn phù thủy
+ Tiên Nữ tìm Nước mắt tiên nữ
+ Thuật Sĩ tìm Con mắt Abyss

 • Các món đồ trên có thể tìm bằng cách đánh quái ở các tầng Lost Tower, Atlans, Tarkan. Sau khi tìm được món đồ và trao nó cho Nữ tu Sevina, nhiệm vụ của nhân vật đã hoàn tất.
 • Sevina sẽ tặng thêm 10 điểm thưởng và sẽ thăng cấp cho nhân vật của người chơi như sau:


– Chiến Binh (Dark Knight) hóa thân thành Kỵ Sĩ (Blade Knight)- Phù Thủy (Dark Wizard) hóa thân thànhPháp Sư (Soul Master)
– Tiên Nữ (Night Elf) hóa thân thành Thánh Nữ (Muse Elf)
– Thuật Sĩ (Summoner) hóa thân thành Thuật Sư (Bloody Summoner)

NHIỆM VỤ 220 – CHIẾC NHẪN VINH QUANG
(Dành cho Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư)


 • Cấp độ tối thiểu để các nhân vật làm nhiệm vụ này là 220lv
 • Tìm gặp NPC Marlon (Lorencia, Davias, Noria, Atlans) để nhận nhiệm vụ

 • Cả Kỵ Sĩ, Pháp Sư, Thánh Nữ, Thuật Sư đều thông qua giai đoạn tìm Chiếc Nhẫn Vinh Quang, có thể tìm thấy ở Tarkan, phí tổn là 2 triệu zen
 • Marlon sẽ thưởng cho người chơi ở cấp độ 220 một điểm nâng cấp Nhưng nếu người chơi hoàn tất nhiệm vụ ở cấp độ 250, họ sẽ được nhận đến 30 điểm thưởng.
 • Đối với Kỵ Sĩ, Marlon sẽ yêu cầu thực hiện thêm 1 nhiệm vụ – đi tìm Viên ngọc cổ. Phí tổn cho nhiệm vụ là 3 triệu zen. Viên ngọc cổ cũng có thể tìm thấy ở Tarkan.

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ 220 các chủng tộc sẽ có khả năng sử dụng các skill đặc biệt:
  – Kỵ Sĩ học thêm Kỹ năng liên hoàn (Combo DK)
  – Thánh Nữ có khả năng học thêm Vô định tiễn (bắn không tốn cung tên)
  – Phù Thủy có khả năng học thêm Phép Tăng ma lực


NHIỆM VỤ THĂNG CẤP III – ĐẲNG CẤP MASTER
(Dành cho tất cả chủng tộc)


Yêu cầu:

 • Phải hoàn thành nhiệm vụ 1 và 2.
 • Gồm 3 giai đoạn:

– Giai đoạn 1:
– Cấp độ yêu cầu từ 380 trở lên Zen yêu cầu 5.000.000
– Nhận nhiệm vụ gặp NPC Thầy Tu Delbin (Tọa độ: Lorencia 139, 121)– Tiêu diệt Phượng Hoàng Lửa (Icarus Tọa độ 41-217), Dơi Lửa (Tarkan), Quỷ Vương (Aida) để thu nhận 3 món item quest đem về giao cho NPC Debin.
– Món item yêu cầu : Sừng Quỷ Vương, Linh Hồn Dơi Lửa, Lông Phượng Hoàng.
– Sau khi trả nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 20 điểm thưởng.


Sừng Quỷ Vương – Trái Tim Dơi Lửa – Lông Phượng Hoàng

Giai đoạn 2 :Để biểu hiện sự hùng mạnh của bạn cho nên Delbin muốn kiểm tra năng lực bằng cách : giao cho nhiệm vụ thâm nhập vào doanh trại của Balgass.

– Cấp độ yêu cầu 400.
– Zen 7.000.000
– Nói chuyện với NPC Thầy Tu Delbin (Tọa độ: Lorencia 139,121) để nhận nhiệm vụ.
– Vào map Barracks.
– Giết 20 con mỗi loại : Balram, Death Spirit, Soram.
– Sau khi hoàn thành về trả nhiệm vụ sẽ được 20 điểm thưởng.Giai đoạn 3:
Lần này bạn phải vào sâu hơn trong doanh trại Balgass để tiêu diệt Dark Elf

– Hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn 2
– Cấp độ yêu cầu 400
– Zen 10.000.000
– Nói chuyện với NPC Thầy Tu Delbin (Tọa độ: Lorencia 139,121) để nhận nhiệm vụ.
– Vào map Refuge.
– Tiêu diệt 1 con Dark Elf

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ bạn sẽ nhận được 30 điểm thưởng và thay đổi hình dạng qua đẳng cấp Master:


Chú ý: Khi làm nhiệm vụ tuyệt đối không được party và thay đổi máy chủ nhận nhiệm vụ, nếu không nhiệm vụ sẽ thất bại và ko thể hoàn thành.