Trang chủ > Sự Kiện > Đổi Đồng Xu May Mắn Ra Item

Đổi Đồng Xu May Mắn Ra Item

13-03-2024
Đăng ký và hoán đổi đồng xu may mắn 

Bạn cần phải cần có đồng xu may mắn và gặp Lucky Coin thì mới đăng ký và hoán đổi được đồng xu may mắn.

– Đồng xu may mắn rớt tại bản đồ Icraus ( Sub 3 và 6 ) khi tiêu diệt quái vật riêng Sever 6 tỉ lệ sẽ cao hơn

– Tọa độ của NPC Lucky Coin nằm ở 130 , 120 tại làng Lorencia Sv-1.

 

Hoán đổi đồng xu may mắn.

# Để hoán đổi đồng xu may mắn:
– Cần 1 cụm 10, 20 hoặc 30 đồng xu may mắn tại thùng đồ cá nhân.
– Để có được cụm 10, 20 và 30 đồng xu may mắn cần phải gộp từng đồng xu lại với nhau
– Đến tìm gặp NPC Delgado Lorencia ( 130 , 120 )
– Nhấp vào nút Hoán đổi đồng xu may mắn
Phần thưởng:
Hoán đổi 10 cái ( Bạn cần 1 cụm 10 đồng xu may mắn ): Random Cum Ngoc B,S,C,Cre,DTH
Hoán đổi 20 cái ( Bạn cần 1 cụm 20 đồng xu may mắn ): Random Dong Xu 1->9 cai,LongVu,HuyHieuHoangToc

Hoán đổi 30 cái ( Bạn cần 1 cụm 30 đồng xu may mắn ): Random Long Vu hoac HuyHieuHoangToc

Auto nhặt : xu may m