Trang chủ > Sự Kiện > Trao Giải : Đua TOP Class máy chủ Quyền Năng

Trao Giải : Đua TOP Class máy chủ Quyền Năng

16-07-2021

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Vũ khí rồng theo class + Luck + 11 1option

30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh

2 Lông vũ và HHHT

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

3 10 Ngọc Ước Nguyện +10 Ngọc Tâm Linh

TOP RF

TOP Sum

TOP MG

TOP DK

TOP DL

TOP EF

TOP DW

Phần thưởng đã được phát vào hòm đồ chung các class !!!