Trang chủ > Sự Kiện > Tổng kết Event Đua TOP Class và TOP Tiêu Phí

Tổng kết Event Đua TOP Class và TOP Tiêu Phí

25-02-2022

EVENT ĐUA TOP CLASS NHÂN VẬT

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 12/02/2022

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 25/02/2022

Kết thúc sự kiện, Lấy 02 nhân vật có số lần reset nhiều nhất trên bảng xếp hạng ĐUA TOP CLASS sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item và
Cách Thức Tính Top : 02 Nhân vật đứng đầu CLASS có số lần reset nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng .
Chú Thích : Trường hợp reset bằng nhau BQT sẽ tính ai reset lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải
Lưu ý : Đua TOP Class sẽ không tính các nhân vật đã đổi giới tính

 Phần Thưởng: TOP DW

TOP Giải thưởng
1

RANGER

Sét đồ cấp 3 + 9 May mắn + 1 option ( tự chọn) Theo class mặc định
2

xLamXungx

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

KingStar

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP DK

TOP Giải thưởng
1

Dknight

Sét đồ cấp 3 + 9 May mắn + 1 option ( tự chọn) Theo class mặc định
2

TaoLaDKBuf

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

dkpoll

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP ELF

TOP Giải thưởng
1

HeIIo

Sét đồ cấp 3 + 9 May mắn + 1 option ( tự chọn) Theo class mặc định
2

HeeNguyen

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

buffff

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP MG

TOP Giải thưởng
1

CuongDz

Sét đồ cấp 3 + 9 May mắn + 1 option ( tự chọn) Theo class mặc định
2

TrungBeo

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

ChemCho

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP DL

TOP Giải thưởng
1

Devill

Sét đồ cấp 3 + 9 May mắn + 1 option ( tự chọn) Theo class mặc định
2

Z1CaiTenZ

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

Ha29Y5

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP SUM

TOP Giải thưởng
1

Top1Sum

Sét đồ cấp 3 + 9 May mắn + 1 option ( tự chọn) Theo class mặc định
2

HelIo

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

LyLyCutie

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP RF

TOP Giải thưởng
1

BATCANDOI

Sét đồ cấp 3 + 9 May mắn + 1 option ( tự chọn) Theo class mặc định
2

BeBong

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

NamHN

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

****************************************************************************

 

EVENT ĐUA TIÊU PHÍ

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 13:00 ngày 12/02/2022

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 25/02/2022

Nội Dung Sự Kiện : Trong thời gian sự kiện mọi người tiêu phí ở web sẽ được tính top : Ví dụ Vòng quay may mắn và 1 số tính năng ở web

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1

MINH , 2222222022

Wing 2 May mắn + MNL
2

QuyBlack

Wing 2 May mắn
3 – 5

Ha29Y5 ,  QuyBlack1 ,TunsoCiu

Wing 2

BQT MU Hà Nội Thông báo