Trang chủ > Sự Kiện > Tổng kết Đua TOP Tất cả máy chủ Kundun

Tổng kết Đua TOP Tất cả máy chủ Kundun

15-09-2021

1. EVENT ĐUA TOP CLASS NHÂN VẬT

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 02/09/2021

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 15/09/2021

 Phần Thưởng: TOP DW

TOP Giải thưởng
1

MomIllI

Ring pen 1 option tự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

MomlllIII

Ring Hoặc pen 1 option tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

SoiNgayTho

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP DK

TOP Giải thưởng
1

Helllo

Ring pen 1 option tự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

LVLuyen

Ring Hoặc pen 1 option tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

MrKu

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP ELF

TOP Giải thưởng
1

1ViSao

Ring pen 1 option tự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

EpXinh

Ring Hoặc pen 1 option tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

BufFree

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP MG

TOP Giải thưởng
1

DaiKaB

Ring pen 1 option tự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

HelIlo

Ring Hoặc pen 1 option tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

TruongVoKy

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP DL

TOP Giải thưởng
1

HeIIo

Ring pen 1 option tự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

GiangOK

Ring Hoặc pen 1 option tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

GaChoi

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP SUM

TOP Giải thưởng
1

Agchangel

Ring pen 1 option tự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

buffsum

Ring Hoặc pen 1 option tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

MomIIIIIII

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP RF

TOP Giải thưởng
1

RubyXuan

Ring pen 1 option tự chọn  + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
2

ZuZone

Ring Hoặc pen 1 option tự chọn + 20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh
3

MomlIIl

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

****************************************************************************

2. EVENT ĐUA TOP BANG HỘI GUILD

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 02/09/2021

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 15/09/2021

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1

NongTrai Chủ Guild : ThuyKieu

Wing 2 Luck  mnl + 50 Hộp ném item cấp 5 6 7

150 Ngọc Ước Nguyện +150 Ngọc Tâm Linh

3 Item lên  + 11 ( Không phải wing )

2

TraiHp Chủ Guild : GaRung

Wing 2 Luck + 20 Hộp ném item cấp 5 6 7

100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

2 Item lên  + 11 ( Không phải wing )

3

GPNMom Chủ Guild : TranTrui

Wing 2  + 10 Hộp ném item cấp 5 6 7

50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh

1 Item lên  + 11 ( Không phải wing )

****************************************************************************

6. EVENT ĐUA TOP BANG HỘI RESET

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 02/09/2021

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 15/09/2021

Lưu ý :
 Đua Top Guild tính tổng số reset nhiều nhất Guild cao nhất của tất cả thành viên

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1

GPNMom Chủ Guild  : TranTrui

2.000.000 Gcoin

200 Ngọc Ước Nguyện + 200 Ngọc Tâm Linh

2

BoGia Chủ Guild  : KhaBanh

1.000.000 Gcoin

100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

3

NoMercy Chủ Guild  : Hecarim

50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh

***************************************************************************

4. EVENT ĐUA TIÊU PHÍ

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 02/09/2021

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 15/09/2021

Nội Dung Sự Kiện : Trong thời gian sự kiện mọi người tiêu phí ở web sẽ được tính top : Ví dụ Vòng quay may mắn và 1 số tính năng ở web

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1

GaRung

Wing 2 Luck  mnl +11

1 Vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1option tự chon

1 item lên + 13 ( chỉ được ép vào vũ khí )

 2

ThuyKieu

Wing 2 Luck + 11

Nguyên liệu ép vũ khí rồng cấp 2

1 Item lên + 12 ( chỉ được ép vào vũ khí )

3 – 5

MrCongDKa

GaTamHoang

GaChoi

Wing 2 + 11

 

BQT MU Hà Nội Thông báo

Các bạn inbox fb để nhận giải nhé : https://www.facebook.com/muhanoi2008