Trang chủ > Sự Kiện > Tổng kết Đua TOP Phú Hộ

Tổng kết Đua TOP Phú Hộ

11-10-2021

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1

JKAnubis

Wing 2.5 Luck  mnl

1 Vũ khí rồng cấp 2 luck skill 2 option tự chọn

1 Bộ ring pen 2 option 5%HP

3 item lên + 13 ( Không Ép item wing )

2 ,3 

MomIllII

HangVu

GaRung

Momllllll

Wing 2.5 Luck

1 Vũ khí rồng cấp 2 luck skill  2 option tự chọn

2 item lên + 13( Không Ép item wing )

4 – 5

Tieukieu

IdolCacVNG

Wing 2 Luck  mnl +11

1 Vũ khí rồng cấp 2 luck skill 1 option tự chọn

1 item lên + 13 ( chỉ được ép vào vũ khí )

Các bạn inbox BQT để nhận giải : https://www.facebook.com/muhanoi2008