Trang chủ > Sự Kiện > Tổng kết Đua TOP Ngày 30/08 máy chủ KunDun

Tổng kết Đua TOP Ngày 30/08 máy chủ KunDun

31-08-2021

Phần Thưởng: TOP Master

TOP Giải thưởng
1

KhoChiuQua

Vũ khí rồng tự 1 Option tự chọn

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

2

LeVanTien

1 Hộp Quà vũ khí rồng

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

3 4 5 

lllIIllIIl

CanCaSV

TieuTien

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 

 Phần Thưởng: TOP Guild GP

TOP Giải thưởng
1

GPNMom Chủ Guild : TranTrui

Wing 2 Luck  mnl + 50 Hộp ném item cấp 5 6 7

100 Ngọc Ước Nguyện +100 Ngọc Tâm Linh

2

NoMercy Chủ Guild :  Hecarim

Wing 2 Luck + 20 Hộp ném item cấp 5 6 7

80 Ngọc Ước Nguyện + 80 Ngọc Tâm Linh

3

OOOO Chủ Guild : Bufffffff

Wing 2  + 10 Hộp ném item cấp 5 6 7

50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh

 

 Phần Thưởng: TOP Guild RS

TOP Giải thưởng
1

GPNMom Chủ Guild : TranTrui

1.000.000 Gcoin

150 Ngọc Ước Nguyện + 150 Ngọc Tâm Linh

2

NoMercy Chủ Guild :  Hecarim

500.000 Gcoin

100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

3

AnhEm Chủ Guild : Agchangel

50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP Tiêu phí 

TOP Giải thưởng
1

GaRung

Wing 2 Luck  mnl
2

ShankTocDo

Wing 2 Luck
3 – 5

MaBu , KemDauTay , NoNameDL

Wing 2