Trang chủ > Sự Kiện > Tổng kết Đua TOP Class và TOP Phú hộ máy chủ kundun

Tổng kết Đua TOP Class và TOP Phú hộ máy chủ kundun

25-08-2021

 Phần Thưởng: TOP DW

TOP Giải thưởng
1

KhoChiuQua

3 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
2

BaGao

2 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
3

KinghtPlay

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP DK

TOP Giải thưởng
1

DaiPhi

3 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
2

BASS

2 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
3

Helllo

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP ELF

TOP Giải thưởng
1

LeVanTien

3 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
2

GaCon92

2 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
3

NhaCai

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP MG

TOP Giải thưởng
1

DaiKaB

3 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
2

ShankTocDo

2 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
3

MGXeDap

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP DL

TOP Giải thưởng
1

HeIIo

3 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
2

HeIlo

2 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
3

RubyXuan

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng: TOP SUM

TOP Giải thưởng
1

OngNoiDL

3 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
2

HelIo

2 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
3

TrieuMan

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1

RFNo1

3 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
2

Ketaminnnn

2 Hộp ném ra ring hoặc pen + 10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh
3

TopVKL

10 Ngọc Ước Nguyện + 10 Ngọc Tâm Linh

Phần Thưởng TOP Phú Hộ 

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1

ONLINE

Wing 2 Luck  mnl
2

ShankTocDo , NhaCai , TranTrui

Wing 2 Luck
3 – 5
BulBul , imba
Wing 2

Các bạn inbox nhận quà nhé !!! https://www.facebook.com/muhanoi2008

Lưu ý : Phần thưởng sẽ được phát vào 11:00 đến 14:00