Trang chủ > Chưa được phân loại > Tổng Kết Đua TOP Alphatest

Tổng Kết Đua TOP Alphatest

11-12-2020
Tổng kết đua TOP Alphatest máy chủ Icarus
TOP GIẢI THƯỞNG
500.000 Gcoin
2 200.000 Gcoin
3 100.000 Gcoin

Phần thưởng sẽ được phát vào  20:00 ngày 12/12 

BQT MU Hà Nội