Trang chủ > Tin Tức > Thông Báo Season6.3 > Thông tin gộp 2 máy chủ icarus và anubis

Thông tin gộp 2 máy chủ icarus và anubis

03-03-2021

Chào mọi người !!!

 Sắp tới BQT sẽ gộp 2 máy chủ icarus và Anubis vào thành 1

BQT sẽ rút ngắn thời gian đua TOP 2 bên lại để gộp cho nhanh

Thời gian gộp ngày 15/03

Lưu ý : TOP sẽ được giảm ngày để cho cùng ngày gộp 2 bên

BQT xin thông báo !!