Trang chủ > Tin Tức > Thông Báo Season6.3 > Thông báo gộp máy chủ Icarus qua Anubis

Thông báo gộp máy chủ Icarus qua Anubis

15-03-2021

Link gộp : http://taikhoan.muhanoi.vn/chuyensv/

Thời gian gộp bắt đầu từ 12:30 ngày 15/03 đến 24:00 ngày 16/03

Các bạn ra web tài khoản để reset lấy lại point. Cả 2 bên nhé !!

Lưu ý :

Thứ nhất : Tất cả các bạn phải thoát game cả 2 bên mới tiến hành gộp được ( Rất quan trọng  không mất đồ )

Thứ 2 : Các bạn chú ý hòm đồ mở rộng hộp qua sẽ mất hết đồ. chỉ để ở hòm đồ cá nhân theo hình hướng dẫn

Trong thời gian gộp qua máy chủ Anubis nếu ai cố tình phá sever như bán đồ rẻ bán giá wcoin phá giá. BQT block thẳng tay 

BQT MU Hà Nội xin thông báo