Trang chủ > Tin Tức > Thông Báo Season6.3 > Thông báo cấp Sao trong sever Thần Ma

Thông báo cấp Sao trong sever Thần Ma

02-03-2022

Chào mọi người. Hiện tại các cấp sao BQT sẽ chuyển thành Danh Hiệu cho tăng phần đẹp cho game !!

Cấp 1 : Sao 1 = Tân Thủ

Cấp 2 : Sao 2 = Vô danh tiểu tốt

Cấp 3 : Sao 3  = Thanh niên cứng

Cấp 4 : Sao 4 = Chiến binh hoàng kim

Cấp 5 : Sao 5 = Ai dám cả đường

Cấp 6 : Sao 6 = Vô định thần công

Cấp 7 : Sao 7 = Tứ phương vang danh

Cấp 8 : Sao 8 = Độc cô cầu bại

Cấp 9 : Sao 9 = Minh chủ võ lâm

Cấp 10 : Sao 10 = Xuất quỷ nhập thần