Trang chủ > Hướng Dẫn > Sự Kiện Ingame máy chủ Thần Ma

Sự Kiện Ingame máy chủ Thần Ma

12-02-2022

 

SỰ KIỆN INGAME MÁY CHỦ THẦN MA

 • Tên Sự Kiện
 • Sub
 • Thời Gian
 • Phần Thưởng
 • Ghi Chú
 • Boss Vàng
 • 2-3
 • 0h00 – 4h00- 8h00 – 12h00 – 16h00 – 20h00 – 22h00
 • Box 1-2-3-4-5
 • Hàng ngày
 • Lorencia
 • Noria
 • Tarkan
 • Atlans
 • Devias
 • Boss Kundun (Chưa mở)
 • 3-4
 • 24h / 1 lần
 • Item cao cấp
 • Hàng ngày
 • Sky Event (Chưa mở)
 • 2-4
 • 7h -13h – 19h
 • Exp – Item cao cấp
 • Hàng ngày
 • Hỗn Nguyên Lâu
 • 2-3
 • 9h00 – 13h00 – 17h00 – 23h00
 • Đồ thần – Ngọc
 • Hàng ngày
 • Hỗn Nguyên Lâu VIP
 • 4
 • 21h00
 • Đồ thần – Ngọc (Tỉ lệ cao)
 • Hàng ngày
 • Tháp Tinh Luyện
 • 2-3
 • Cả ngày
 • Item Exl Cao Cấp
 • Hàng ngày
 • Happy Hour Event
 • Tất cả
 • 0h30 – 6h30 – 12h30 – 18h30
 • Exp x2
 • Hàng ngày
 • X2 Exp
 • Tất cả
 • Cả ngày
 • Exp x2
 • Chủ Nhật
 • Lâu Đài Máu VIP
 • 2-3
 • 00h30 – 08h30 – 14h30 – 20h30 – 22h30
 • Đánh đủ số lượng quái nhận ngọc
 • Server 2 PK : 500 quáiServer 3 NonPK : 600 quái
 • Hàng ngày
 • Quảng Trường Quỷ VIP
 • 2-3
 • 01h00 – 09h00 – 13h00 – 19h00 – 23h00
 • Đánh đủ số lượng quái nhận ngọc
 • Server 2 PK : 450 quáiServer 3 NonPK : 550 quái
 • Hàng ngày
 • Blue Event (Thỏ Ngọc)
 • 2 – 3
 • 02h45 – 08h45 – 16h45 – 20h45 – 22h45
 • Ngọc các loại
 • Hàng ngày
 • Map Atlans
 • SV PK  Drop cao hơn [NonPK]
 • SummerEvent
 • 2
 • 03h45 – 10h45 – 15h45 – 18h45- 23h45
 • Ngọc các loại
 • Hàng ngày
 • Map Atlans
 • SV PK  Drop cao hơn [NonPK]
 • Dungegon Anh Hùng
 • 20
 • 11h15 – 19h15
 • Item Exl Cao Cấp
 • Hàng ngày
 • Mesuda Event (Chưa mở)
 • 3-4
 • 19h25 – 23h25 – 03h25
 • Item Exl Cao Cấp
 • Hàng ngày
 • SwamOfPlace
 • Erohim (Chưa mở)
 • 20
 • 09h15 – 15h15 – 20h15
 • Item Exl Cao Cấp
 • Hằng ngày
 • Tham gia tại NPC_Boss Lorencia
 • Quỷ Vương  (Chưa mở)
 • 20
 • 11h00 – 19h00
 • Item Exl Cao Cấp
 • Hằng ngày
 • Tham gia tại NPC_Boss Lorencia
 • Rakion Event (Chưa mở)
 • 1
 • 11h25 – 21h25
 • Item Exl Cao Cấp
 • Hàng ngày
 • Tổ Đội Săn Ngọc
 • 20
 • 21h15
 • Ngọc (Tỉ lệ cao, 15 phút)
 • Thứ 7 , Chủ Nhật
 • Map Atlans
 • Chiến Trường(Chưa mở)
 • 20
 • 21h15
 • Top 1 : 10 Bless
 • Top 2 : 7 Bless
 • Top 3 : 5 Bless
 • Lưu ý : Phần thưởng tăng dần theo lộ trình
 • Thứ 3 – Thứ 5
 • Tham gia tại NPC_EventBattle
 • Lorencia toạ độ 135:136
 • Binh Đoàn Phù Thuỷ
 • 2-3
 • 07h15 11h15 17h15 23h15
 • Ngọc Ước Nguyện , Nhẫn Phù Thuỷ , Zen
 • Hằng ngày