Trang chủ > Sự Kiện > Event Đua TOP Tháng 6 máy chủ Ma Thật

Event Đua TOP Tháng 6 máy chủ Ma Thật

01-06-2022

****************************************************************************

1. EVENT ĐUA TOP CLASS NHÂN VẬT

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 1/06/2022

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 20/06/2022

Kết thúc sự kiện, Lấy 02 nhân vật có số lần reset nhiều nhất trên bảng xếp hạng ĐUA TOP CLASS sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item và
Cách Thức Tính Top : 02 Nhân vật đứng đầu CLASS có số lần reset nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng .
Chú Thích : Trường hợp reset bằng nhau BQT sẽ tính ai reset lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải
Lưu ý : Đua TOP Class sẽ không tính các nhân vật đã đổi giới tính

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Sét đồ cấp 7+ 9 May mắn + 1 option ( tự chọn) Theo class mặc định
2 50 Ngọc Ước Nguyện +50 Ngọc Tâm Linh
3 30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh

****************************************************************************

2. EVENT ĐUA PHÚ HỘ

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/06/2022

Kết thúc lúc : 23:50 ngày 10/06/2022

Nội Dung Sự Kiện : • Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ chọn ra TOP 5 thành viên có số tiền nạp nhiều nhất và >10.000.000 trên bảng xếp hạng Vua Nạp Ma Thuật để nhận các phần quà tương ứng như bảng dưới • Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải• Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

• Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng. Lưu ý : Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản GM nên nạp trước 23:50 hàng ngày . Trường hợp nạp sau 23:50 mà không kịp lên Top BQT không chịu trách nhiệm.

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Wing 2.5 May mắn + MNL
2 Wing 2.5 May mắn
3 – 5 Wing 2 May mắn + MNL

 

****************************************************************************

3. EVENT ĐUA TOP BANG HỘI GUILD

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/06/2022

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 30/06/2022

Event Đua TOP bang hội lấy ra 3 Guild có điểm GP nhiều nhất sẽ được nhận giải
Điểm bang hội gọi là GP nằm ở nhiệm vụ hằng ngày khi bạn làm hết nhiệm vụ đó
Điểm tính tổng các cá nhân làm hết nhiệm vụ ngày đó

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Wing 2.5 May mắn + MNL + 100 Hộp ném item cấp 7

300 Ngọc Ước Nguyện +300 Ngọc Tâm Linh

2 Wing 2.5 Luck  + 50 Hộp ném item cấp 7

200 Ngọc Ước Nguyện + 200 Ngọc Tâm Linh

3 Wing 2 May mắn + MNL  + 30 Hộp ném item cấp 7

100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

****************************************************************************

4. EVENT ĐUA TOP BANG HỘI RESET

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/06/2022

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 30/06/2022

Lưu ý :
 Đua Top Guild tính tổng số reset nhiều nhất Guild cao nhất của tất cả thành viên

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 5.000.000 Gcoin

500 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh

2 .3000.000 Gcoin

200 Ngọc Ước Nguyện + 200 Ngọc Tâm Linh

3 100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

****************************************************************************

7. EVENT ĐUA TIÊU PHÍ

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/06/2022

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 20/06/2022

Nội Dung Sự Kiện : Trong thời gian sự kiện mọi người tiêu phí ở web sẽ được tính top : Ví dụ Vòng quay may mắn và 1 số tính năng ở web

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Wing 2.5 May mắn + MNL
2 Wing 2.5 May mắn
3 – 5 Wing 2 May mắn + MNL

****************************************************************************