Trang chủ > Sự Kiện > Chuỗi Đua TOP tháng 7 máy chủ Quyền Năng

Chuỗi Đua TOP tháng 7 máy chủ Quyền Năng

01-07-2021

1. EVENT ĐUA TOP CLASS NHÂN VẬT

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/07/2021

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 15/07/2021

Kết thúc sự kiện, Lấy 02 nhân vật có số lần reset nhiều nhất trên bảng xếp hạng ĐUA TOP CLASS sẽ đủ điều kiện nhận giải thưởng là item và
Cách Thức Tính Top : 02 Nhân vật đứng đầu CLASS có số lần reset nhiều nhất trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được phần thưởng .
Chú Thích : Trường hợp reset bằng nhau BQT sẽ tính ai reset lần cuối cùng sớm nhất để làm cơ sở trao giải
Lưu ý : Đua TOP Class sẽ không tính các nhân vật đã đổi giới tính

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Vũ khí rồng theo class + Luck + 11 1option

30 Ngọc Ước Nguyện + 30 Ngọc Tâm Linh

2 Lông vũ và HHHT

20 Ngọc Ước Nguyện + 20 Ngọc Tâm Linh

3 10 Ngọc Ước Nguyện +10 Ngọc Tâm Linh

****************************************************************************

2. EVENT ĐUA TOP BANG HỘI GUILD

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/07/2021

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 20/07/2021

Event Đua TOP bang hội lấy ra 3 Guild có điểm GP nhiều nhất sẽ được nhận giải
Điểm bang hội gọi là GP nằm ở nhiệm vụ hằng ngày khi bạn làm hết nhiệm vụ đó
Điểm tính tổng các cá nhân làm hết nhiệm vụ ngày đó

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Wing 2 Luck  mnl + Sét đồ cấp 7 Luck tự chọn 1option

200 Ngọc Ước Nguyện + 200 Ngọc Tâm Linh

2 Wing 2 Luck mnl + sét cấp 6 Luck tự chọn 1option

100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

3 Wing 2 Luck

50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh

****************************************************************************

3. EVENT ĐUA TOP BANG HỘI RESET

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/07/2021

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 20/07/2021

Lưu ý :
 Đua Top Guild tính tổng số reset nhiều nhất Guild cao nhất của tất cả thành viên
 Chỉ tính Guild có 40 thành viên trở xuống

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 50 bùa chaos kết hợp

200 Ngọc Ước Nguyện + 200 Ngọc Tâm Linh

2 20 bùa chaos kết hợp

100 Ngọc Ước Nguyện + 100 Ngọc Tâm Linh

3 10 bùa chaos kết hợp

50 Ngọc Ước Nguyện + 50 Ngọc Tâm Linh

****************************************************************************

6. EVENT ĐUA PHÚ HỘ

Nội dung : – Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 01/07/2021

Kết thúc lúc : 23:00 ngày 10/07/2021

Nội Dung Sự Kiện : • Trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ chọn ra TOP 5 thành viên có số tiền nạp nhiều nhất và >10.000.000 trên bảng xếp hạng Vua Nạp ICARUS để nhận các phần quà tương ứng như bảng dưới • Trong trường hợp số Gcoin nạp bằng nhau . BQT sẽ tính thời gian ai nạp lần cuối cùng sớm hơn để làm cơ sở trao giải• Chỉ tính số Gcoin nạp trong thời gian diễn ra sự kiện.

• Quyết định của BQT là quyết định cuối cùng. Lưu ý : Các bạn nạp ATM trực tiếp qua số tài khoản GM nên nạp trước 00:00 hàng ngày . Trường hợp nạp sau 00:00 mà không kịp lên Top BQT không chịu trách nhiệm.

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1 Wing 2 Luck  mnl + 11 – 1 Vũ khí 380 luck 1option tự chọn
2 Wing 2 Luck + Luck +11
3 – 5 Wing 2 Luck

****************************************************************************

Event tích lũy nạp thẻ và mốc nạp thẻ sẽ được cập nhật lại

BQT MU Hà Nội Thông báo