Trang chủ > Tin Tức > Thông Báo Season6.3 > Cập nhật máy chủ Anubis

Cập nhật máy chủ Anubis

05-03-2021

Chào mọi người !!

Để gộp máy chủ icaurs vào máy chủ Anubis BQT quyết định cập nhật tăng % ép đồ và chỉnh lệ ném box săn boss như sau

1 : Tăng tỷ lệ ép gobin = 15%

2 : Tăng tỷ lệ đập đồ + 9 = 10%

3 : Tăng tỷ lệ ném box và săn boss  = 20%

4 : Chỉ sửa lại mốc nạp thẻ. và tích lũy ngày 

Xem chi tiết : http://taikhoan.muhanoi.vn/ANB/#event&act=event_tichluythe và http://taikhoan.muhanoi.vn/ANB/#questdaily

Thời gian cập nhật : 14:00 ngày 05/03

BQT MU Hà Nội xin thông báo