Trang chủ > Tin Tức > Thông Báo Season6.3 > Bảo trì toàn bộ máy chủ MU Hà Nội

Bảo trì toàn bộ máy chủ MU Hà Nội

06-03-2021

Chào mọi người !!

21:00 ngày 6/03 BQT tiến hành bảo trì định kỳ toàn bộ máy chủ MU Hà Nội

Thời gian bảo trì từ 21:00 đến 21:30 ngày 6/03 ( Có thể hơn hoặc không đến )

BQT MU Hà Nội xin thông báo