Trang chủ > Chưa được phân loại > Bảo trì cập nhật Event Máy chủ ICarus

Bảo trì cập nhật Event Máy chủ ICarus

29-12-2020

Chào mọi người. Hiện tại MU Hà Nội đã đến giờ căng thẳng cho các chuyến đi săn boss khắc nhiệt. Vì vâỵ BQT sẽ mở tất cả các Event còn lại thêm hớp dẫn hơn

1 : Siêu Boss thời gian (10:30 – 16:30 – 20:30)

2 : Event Medusa  thời gian ( 9:45 – 14:45 – 21:45)

3 : Đại Chiến Lorencia thời gian ( 6:05 – 11:05 – 17:05 – 20 :05 )

4 : Event Nhện Rakion thời gian ( 7:30 – 11 :30 – 17:30 – 23:30

5 : Kundun kalima 7 ( 24/ Hồi sinh )

6 : Medusa Vulcanus ( 24/ Hồi sinh  )

Thời gian bảo trì từ 11:00 đến 11:15 ngày 31/12/2020

BQT MU Hà Nội