12-07-2021

 Phần Thưởng:

TOP Giải thưởng
1

BrianDL

TrauDL

Wing 2 Luck  mnl + 11 – 1 Vũ khí 380 luck 1option tự chọn
3

duongcao

Wing 2 Luck + mnl+11

Do bảng xếp hạng nạp thẻ bị lỗi vì vậy k hiện được mốc nạp nhé !! 

Các bạn inbox fb để được nhận quà nhé

***************************************************************************