Trang chủ > Tin Tức > Thông Báo Season6.3 > Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Icarus

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Icarus

01-12-2020

Lộ Trình Phát Triển Máy Chủ Icarus

Lưu ý : Master 10 ngày BQT sẽ mở 100 điểm cho đến max 400 điểm 

Thông tin cần biết